hotline: 04-06668 4848 hoặc 0964 483 669 hoặc 0964 109 858

Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Dành cho Giáo viên

Thẻ Hỏi

1.200.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 9

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

1.000.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 8

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

Mua Thẻ Hỏi Tặng Ngay Combo Học - Luyện Toán Cơ Bản và Nâng Cao 12 Tháng

1.000.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 7

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

900.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 6

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

900.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 5

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

800.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 4

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

800.000VNĐ

Thẻ Hỏi toán lớp 3

12 tháng hỏi

Được Tìm kiếm hướng dẫn giải các bài Toán không giới hạn.

Được tham khảo hơn 80.000 bài Toán cơ bản và nâng cao.

Được hỏi Thầy Cô 50 bài Toán khó mọi lúc mọi nơi.

Được tặng thêm gói thẻ Học và Luyện Toán cơ bản - nâng cao trong vòng 12 tháng.

Mua thẻ

Bạn muốn hỏi thêm?

Các câu hỏi thường gặp về mua thẻ, nạp thẻ và tài khoản VIP?

Hỗ trợ sử dụng

Điện thoại: 024-66864848 / 0964 483 669 / 0964 109 858

Email: hotro@pitago.vn

Thường trực 9h-18h, từ thứ 2 đến thứ 6