Vào năm học mới 2019-2020 toàn bộ học sinh sẽ được chuyển lên chương trình lớp mới. Với những học sinh chưa đúng lớp, các con vui lòng liên hệ tới số hỗ trợ để được chuyển về đúng lớp nhé. Chúc các con học tập thật tốt!

Học toán lớp 9

Học toán lớp 8

Học toán lớp 7

Học toán lớp 6

Học toán lớp 5

Học toán lớp 4

Học toán lớp 3

Hỗ trợ học toán

SDT hỗ trợ học toán: 024-66864848 / 0964 483 669 / 0964 109 858

Email: hotro@pitago.vn

Thường trực 9h-18h, từ thứ 2 đến thứ 6

Hỏi toán