Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 9

(tuần 1 - 3)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Phép cộng và phép trừ số có ba chữ số
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Xem đồng hồ
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 9 - 12)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng đơn vị đo độ dài
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng nhân, chia 8
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Góc vuông, góc không vuông
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 4 - 8)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bảng nhân, chia 6
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng nhân, chia 7
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Tìm số chia
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 9 (tuần 1 - 3) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 9 - 12) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 4 - 8) Chương trình sách giáo khoa